Το Μουσείο είναι κλειστό

e-tickets

e-payments

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023
|

    Λαϊκή τέχνη, εθνολογία

    Ο Ν.Σ. άντλησε εμπνεύσεις από την ιστορία των εβραίων στο πλαίσιο της παράδοσης της Ανατολής. Αναζήτησε αυθεντικά πολιτισμικά τεκμήρια και οσάκις η παράδοση έδινε ατελείς απαντήσεις, η τέχνη του ερχόταν για να συμπληρώσει τα υπάρχοντα με λανθάνοντα στοιχεία και να καλύψει τα κενά. Ένα παράδειγμα είναι η επιμέλεια με την οποία χαρακτηριστικές εβραϊκές ενδυμασίες της βυζαντινής και της οθωμανικής περιόδου (διαμορφωμένες υπό όρους θρησκευτικών διακρίσεων) αναπαραστάθηκαν εικαστικά στο έργο του «Sephardi and Romaniot Jewish Costumes». Σε άλλες περιπτώσεις, όπως το βιβλίο μαγειρικής των εβραίων της Ελλάδας, ο Ν.Σ. αναπαρέστησε με σκίτσα τον ανθρώπινο παράγοντα στη μαγειρική και τα σχετικά εβραϊκά έθιμα.

     

    Επιστροφή