Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016

Ευρωπαϊκή Ημέρα Εβραϊκού Πολιτισμού 2016
Θέμα: Εβραϊκές Γλώσσες
Κυριακή, 20 Νοεμβρίου, 2016

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Εβραϊκού Πολιτισμού με θέμα τις «Εβραϊκές γλώσσες» πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα με τίτλο «Εβραϊκή γλώσσα, Ισπανοεβραική, Γραικο-ιουδαική διάλεκτος». Στόχος του προγράμματος ήταν να γνωρίσουν, να ακούσουν και να πειραματιστούν όλοι μαζί πάνω στην εβραϊκή γλώσσα, την ιστορία της, την εξέλιξη, τις  επιρροές που έχει ανάλογα με την χώρα προέλευσης. Παρουσιάστηκε και συζητήθηκε το αλφάβητο, η γραφή αλλά και οι δυσκολίες∙ οι ομοιότητες και οι διαφορές με τις ενδοευρωπαϊκές γλώσσες. Προβλήθηκαν συμβολικά γράμματα, καθώς και διαβάστηκαν ποιήματα, παροιμίες και τραγούδια

© Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
Νίκης 39, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210 3225582
Fax: 210 3231577
E-mail: [email protected]
Website: www.jewishmuseum.gr