Το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος θα παραμείνει κλειστό την Κυριακή 1η Απριλίου 2018 λόγω του Πέσαχ.