Το Μουσείο είναι κλειστό

e-tickets

e-payments

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023
|

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ – Γλώσσα

  Με το νησί της Κέρκυρας να αποτελεί μία «γέφυρα» μεταξύ των Βαλκανίων και της Ιταλίας, ήταν επόμενο να δημιουργηθεί μία μείξη πολιτισμικών χαρακτηριστικών και συνεπώς γλωσσών. Οι Ρωμανιώτες Εβραίοι της Ελλάδας μιλούσαν την ίδια γλώσσα με τους Χριστιανούς συμπατριώτες τους, όπως αποδεικνύουν και οι μη Βιβλικές και συνεπώς πιο ελεύθερες μεταφράσεις, καθώς και τα πρωτότυπα γραπτά έργα τους. Ο όρος γραικο-ιουδαϊκή χρησιμοποιείται για να δηλώσει αυτή τη διάλεκτο, που γραφόταν με εβραϊκούς χαρακτήρες. Τα ελληνικά που χρησιμοποιούσαν οι Εβραίοι στην Κέρκυρα ελάχιστα διέφεραν από εκείνα των μη Εβραίων κατοίκων του νησιού. Χρησιμοποιούσαν επίσης ένα ιδιαίτερο λειτουργικό, το Minhag Corfu, που ήταν μια παραλλαγή του Ρωμανιώτικου Minhag.

  Οι Ρωμανιώτες μιλούσαν την Γραικο-ιουδαϊκή μέχρι που άλλοι «Εβραίοι, αργά αλλά σταθερά, άρχισαν να καταφθάνουν μεταξύ δωδεκάτου και δεκάτου τετάρτου αιώνα από τις Ανδηγαυικές κτήσεις της Νότιας Ιταλίας. Αργότερα, όταν το νησί περιλήφθηκε στις κτήσεις της Βενετίας, διαδόθηκε και η Βενετική διάλεκτος. Ο όρος «ιταλο-ιουδαϊκή» αναφέρεται σε αυτές τις διαλέκτους. Οι ανώτερες τάξεις της Εβραϊκής κοινότητας της Κέρκυρας μιλούσαν τη Βενετική διάλεκτο, με μερικές τροποποιήσεις εξαιτίας της επίδρασης της Ελληνικής, που ως ένα βαθμό δάνεισε ένα ορισμένο μέρος του λεξιλογίου και των γραμματικών ιδιαιτεροτήτων της. Καθώς η Απουλιανή διάλεκτος υποκατέστησε την ελληνική της αρχικής κοινότητας, δανείστηκε από αυτήν περισσότερο υλικό από ό,τι η Βενετική. Το αρχικό λεξιλόγιό της πάντως πτώχυνε και έχασε τα πιο εκλεπτυσμένα στοιχεία του. Ένας Κερκυραίος Εβραίος που θα επισκεπτόταν ένα οποιοδήποτε μέρος της Απουλίας, δύσκολα θα καταλάβαινε την καθομιλουμένη ή τα τραγούδια από τους ντόπιους, παρ’ όλο που η γραμματική δομή ήταν ακριβώς η ίδια. Άλλο ένα σημάδι του πολιτιστικού συγκρητισμού ήταν η χρήση πολυφωνικής μουσικής στις Συναγωγές της Κέρκυρας.

  Μετά την καταστροφή της Κοινότητας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι παραδοσιακές αυτές διάλεκτοι εξαφανίστηκαν· οι ελάχιστοι εναπομείναντες Εβραίοι μιλούν σχεδόν αποκλειστικά Ελληνικά.

  Δείτε την Ψηφιακή Παρουσίαση

  Επιστροφή