Το Μουσείο είναι κλειστό

e-tickets

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022
|

    Καστοριά

    Η Σεφαραδίτικη Κοινότητα της Καστοριάς χρονολογείται από το 1550 περίπου. Φθάνοντας προπολεμικά τα 900 άτομα, οι περισσότεροι Εβραίοι ήταν εγκατεστημένοι στη γειτονιά «Τσαρσί», που σημαίνει «αγορά». Όχι τυχαία βέβαια, αφού στην πλειοψηφία τους ήταν έμποροι και τεχνίτες, με καταστήματα κυρίως υφασμάτων, υαλικών και νεωτερισμών.

    Η Κοινότητα διέθετε Συναγωγή και την Ελληνοϊσραηλιτική Σχολή. Με τα γεγονότα του πολέμου, που αφάνισαν τους περισσότερους Εβραίους της Καστοριάς, καθώς και τη μεταπολεμική μετανάστευση των επιζησάντων προς μεγαλύτερες πόλεις, δεν έμεινε τίποτα στην πόλη που να θυμίζει ότι κάποτε εκεί υπήρξε μία δραστήρια και ανθηρή Εβραϊκή Κοινότητα.

    Δείτε την Ψηφιακή Παρουσίαση

    Επιστροφή