Το Μουσείο είναι κλειστό

e-tickets

e-payments

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023
|

    Καλλιγραφία

    Η καλλιτεχνική συνεισφορά του Ν.Σ. μπορεί να αξιολογηθεί καλύτερα αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες του για την αποκατάσταση της Συναγωγής Etz-Hayyim στα Χανιά. Κρίσιμα μέσα για την επίτευξη των σκοπών του αποτέλεσαν η εξαιρετική τέχνη του στα ασπρόμαυρα σχέδια και στη σύνταξη ενθαρρυντικών σημειωμάτων. Το δελτίο “Jottings” και άλλες εκδόσεις που υπήρξαν ο συνδετικός κρίκος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Etz Hayyim με τα μέλη, τους φίλους και τους υποστηρικτές της σε ολόκληρο τον κόσμο, ήταν πλούσια εικονογραφημένα με σχέδια και καλλιγραφία του Ν.Σ.

    Η καλλιγραφία υπήρξε η ευνοούμενη τεχνική του Ν.Σ. για να εκφράσει τη βαθιά εκτίμησή του προς τον πολιτισμό της Ανατολής αλλά και την επιλεγμένη θρησκευτική του ταυτότητα. Καθώς αποτέλεσε ένα ιδιαίτερο είδος του εβραϊκού εικαστικού πολιτισμού, η εβραϊκή καλλιγραφία είναι μια από τις παλαιότερες μορφές καλλιτεχνικής γραφής· οι βασικοί κανόνες της διατηρήθηκαν επί αιώνες. Τυπικό τεχνικό χαρακτηριστικό αυτής της τέχνης, το οποίο χρησιμοποίησε και ο Ν.Σ., είναι να διαμορφώνεται η σελίδα σαν να βρίσκεται ανάμεσα σε δύο αόρατες κάθετες γραμμές. Για τον σκοπό αυτόν, καλύπτεται ολόκληρο το πλάτος της αράδας με την επέκταση των τετράγωνων γραμμάτων tav, bet, reish και του τελικού mem, ώστε να λάβουν μακρόστενο σχήμα. Ωστόσο, ο Ν.Σ. εισήγαγε καινοτομίες. Χρησιμοποίησε τα γράμματα όχι απλώς για να συντάξει φράσεις, αλλά ως δομικά σχεδιαστικά στοιχεία, έτσι ώστε το αποτέλεσμα της καλλιγραφίας του να είναι και ένα ασπρόμαυρο σχέδιο. Επίσης, σχημάτιζε κυκλικά ή βουστροφηδόν σχήματα με ρητά και προσευχές, κυρίως για να δημιουργήσει καρτποστάλ και εικονογραφήσεις. Με την έννοια αυτά, η καλλιγραφία του αποκτά αυτόνομη ύπαρξη και τα εβραϊκά γράμματα δεν υπηρετούν μόνον τη γραφή, αλλά και τους σχεδιαστικούς στόχους του.

    Μία άλλη κατηγορία του έργου του αποτελείται από σχέδια τα οποία συνοδεύονται από καλλιγραφημένα ρητά, που αν και δεν είναι απαραίτητα για την αρτιότητα του σχεδίου, το εξυπηρετούν με το νόημά τους και ταυτοχρόνως συμπληρώνουν την αισθητική φόρμα του.

    Επιστροφή