Το Μουσείο είναι ανοικτό

e-tickets

e-payments

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023
|

    ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ – Ένωση με την Ελλάδα

    Η Συνθήκη του Λονδίνου (29 Μαρτίου 1864) κατοχύρωσε τα Επτάνησα ως ελληνική επαρχία. Ο Ύπατος Αρμοστής των Ιονίων Νήσων κήρυξε επίσημα την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα στις 21 Μαΐου 1864. Η θέση της κοινότητας άρχισε να βελτιώνεται σημαντικά. Οι Εβραίοι του νησιού απέκτησαν, ως Έλληνες πολίτες πλέον, πλήρη πολιτικά και αστικά δικαιώματα. Μπορούσαν πια να συμμετέχουν στα κοινά, να εκλέγονται και να αναμειγνύονται ενεργά στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Οι νέες αυτές συνθήκες επέτρεψαν και μία άνθηση της κοινότητας, πολιτιστική και οικονομική. Οι περισσότερες οικογένειες ήταν πλέον πολύ εύπορες και η κοινότητα διέθετε πλήθος σχολών καθώς και γηροκομείο. Το 1925 ιδρύθηκε Ιερατική Σχολή ενώ μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα λειτουργούσε και Σχολή Ταλμούδ Τορά. Ο Ραβίνος Αβραάμ Σράιμπερ και ο δάσκαλος Μωυσής Χαΐμης ίδρυσαν και νυχτερινή σχολή για άπορους μαθητές. Παρ’ όλο το καλό αυτό κλίμα, η παραδοσιακή διχόνοια μεταξύ των Γραικών και των Πουλιέζων αν και αμβλύνθηκε, εξακολουθούσε να υποβόσκει, παρά τις ιδιαίτερες προσπάθειες τόσο του Ραβίνου Σράιμπερ, όσο και του διαδόχου του, Ραβίνου Ιακώβ Νεχαμά. Ακόμα και τα φιλανθρωπικά των δύο κοινοτήτων ιδρύματα ήταν χωριστά.

    Δείτε την Ψηφιακή Παρουσίαση

    Επιστροφή