Το Μουσείο είναι κλειστό

e-tickets

e-payments

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023
|

    ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

    Ένα εξαιρετικά περίεργο θέμα για καρτ-ποστάλ είναι η σφαγή των Αρμενίων στα Άδανα της Τουρκίας το 1909. Φαίνεται ότι τυπώθηκαν ως αντίδραση από Λεβαντίνους, όπως μαρτυρά η σημείωση «Poste Française Mersina» στην εμπρόσθια όψη, ίσως στο πλαίσιο δημιουργίας ατμόσφαιρας κατάλληλης προς το διαφαινόμενο ήδη διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η σφραγίδα των Οθωμανικών Ταχυδρομείων πάντως υποδεικνύει ότι δεν υπήρξε αντίδραση εκ μέρους του Οθωμανικού Κράτους στην αποστολή τους – ίσως να μην είχε καν τη δυνατότητα…

    Επιστροφή