Ιστορία

Ιστορία των Ελλήνων Εβραίων
Οι Εβραϊκές Κοινότητες στην Ελλάδα

Στόχος

Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η γνωριμία των παιδιών με την μακραίωνη ύπαρξη των εβραϊκών κοινοτήτων στην Ελλάδα, από τον 3ο αιώνα π.χ. Εξετάζει πώς διαμορφώθηκαν οι κοινότητες στην πορεία του χρόνου και σε ποια μορφή υφίστανται σήμερα.

Τρόπος – Στάδια

 1. Γνωριμία (15 λεπτά)
  Καλωσόρισμα στο Μουσείο. Αυτοκόλλητα με τα ονόματα των παιδιών. Παιχνίδια γνωριμίας.

  Δυνατότητες και περιορισμοί
  Τί νομίζετε ότι μπορούμε να κάνουμε σήμερα εδώ;
  Τί νομίζετε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε;

  Εισαγωγή στο χώρο
  Έχετε ξαναέρθει στο Εβραϊκό Μουσείο; Τί είδατε; Τί σας άρεσε; Τί δε σας άρεσε; Τί νομίζετε ότι θα δούμε σήμερα; Έχετε πάει σε άλλα Μουσεία; Σε ποια έχετε πάει; Τί σας άρεσε; Τί δε σας άρεσε;

 2. Εισαγωγή στο θέμα (5 λεπτά)
  Εισαγωγή με καταιγισμό ιδεών για το πού υπάρχουν και από πότε Εβραϊκές κοινότητες στην Ελλάδα.
  Έρευνα (10 λεπτά)
  Έρευνα στο χώρο της έκθεσης.
  Παρουσίαση
  Τί πληροφορίες βρήκατε για την ιστορία των Εβραίων της Ελλάδας;
  Τί είδατε που δεν γνωρίζετε;
  Πώς μπορούμε να ανακαλύψουμε πληροφορίες γι αυτά;
  (βιβλίο με εβραϊκά σύμβολα μενορά – λουλάβ)
 3. Δραστηριότητες 
  Παιχνίδι (30 λεπτά)
  Ανακάλυψη αντικειμένων στο χώρο του μουσείου από διάφορες κοινότητες της Ελλάδας.

  Παιχνίδι Κοινοτήτων (30 λεπτά)
  Χωριζόμαστε σε τρεις ομάδες:
  α. Χώρος βιβλιοθήκης.
  β. Χώρος τέχνης.
  γ. Κύκλος της ζωής
  και τρεις διαφορετικές κοινότητες: Γιάννενα, Θεσσαλονίκη, Ρόδος.
  Η κάθε ομάδα παίρνει ένα κουτί με υλικό από μια Εβραϊκή κοινότητα. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να φτιάξει μια ιστορία που θα την παρουσιάσει στις υπόλοιπες ομάδες.

 4. Αξιολόγηση 
  Πώς σας φάνηκε το πρόγραμμα που κάναμε σήμερα;
  Με τί θα θέλατε να ασχοληθούμε την επόμενη φορά που θα έρθετε στο Μουσείο; Τί καινούριο είδατε και μάθατε σήμερα στο Εβραϊκό Μουσείο;