Το Μουσείο είναι κλειστό

e-tickets

e-payments

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023
|

  Ιστορία των Ελλήνων Εβραίων

  Στο επίπεδο αυτό καλύπτεται η ιστορική περίοδος από τον 3ο αι. π.Χ./ π.κ.ε. έως τον 20ό αι.

  Εδώ εκτίθενται τα υλικά κατάλοιπα της μακραίωνης ιστορίας των Εβραίων του ελλαδικού χώρου μέσα από επιγραφές, σπάνια βιβλία, χειρόγραφα και έγγραφα της οθωμανικής περιόδου, τα οποία καταγράφουν τη ζωή των εβραϊκών κοινοτήτων.

  Οι ιουδαϊκές κοινότητες των ελληνιστικών και πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων αποτέλεσαν τη βάση των κοινοτήτων, που ήκμασαν κατά τη βυζαντινή περίοδο. Οι Εβραίοι του Βυζαντίου, οι ονομαζόμενοι Ρωμανιώτες, ομιλούσαν την ελληνική γλώσσα, καλλιεργώντας ταυτόχρονα το δικό τους ιδίωμα, τη γραικο-ιουδαϊκή, ενώ αποτελούσαν την πλειονότητα του εβραϊκού πληθυσμού στον ελλαδικό χώρο, έως και τον 15ο αιώνα. Στα τέλη του 15ου αιώνα, δεκάδες χιλιάδες Σεφαραδιτών Εβραίων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ιβηρική χερσόνησο, διωγμένοι για θρησκευτικούς και οικονομικούς λόγους, από τους καθολικούς βασιλείς Φερδινάνδο και Ισαβέλλα.

  Το Σύνταγμα του 1844 αναγνώρισε τους Εβραίους ως ισότιμους πολίτες του νεοσύστατου Ελληνικού Βασιλείου. Το 1890, η ελληνική κυβέρνηση αναγνώρισε επίσημα την Ισραηλιτική Αδελφότητα Αθηνών, την πρώτη αλλόθρησκη σωματειακή συσσωμάτωση της χώρας.

  Στο ίδιο επίπεδο παρουσιάζονται αντικείμενα που μαρτυρούν την συμμετοχή Ελλήνων Εβραίων πολιτών στους Βαλκανικούς πολέμους, στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Μικρασιατική Εκστρατεία καθώς και στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, κάποιοι εκ των οποίων διακρίθηκαν στις μάχες και παρασημοφορήθηκαν επ’ ανδραγαθία.

  Επιπλέον, στο επίπεδο αυτό εκτίθενται αντικείμενα σχετικά με το Σιωνιστικό Κίνημα, ένα νεωτερικό ιδεολογικό και πολιτικό κίνημα, που εμφανίστηκε κατά το 19ο αιώνα και αποσκοπούσε στην εγκαθίδρυση εβραϊκού κράτους στην Παλαιστίνη. Το ύστατο αποτέλεσμα του Σιωνιστικού Κινήματος ήταν η ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ, τον Μάιο του 1948, καθώς και η φιλολογική και προφορική αναβίωση της εβραϊκής γλώσσας ήδη από τον 19ο αιώνα. Η εβραϊκή μετανάστευση στην Παλαιστίνη, τότε υπό οθωμανική κυριαρχία, είχε ήδη ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1880, κυρίως από τη Ρωσία.

   

  Δείτε επιλεγμένα αντικείμενα από την προθήκη

  Επιστροφή