Διεθνές Εργαστήρι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος European Holocaust Research Infrastructure (EHRI II)

Διεθνές Εργαστήρι
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος European Holocaust Research Infrastructure (EHRI II)

Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος, Αθήνα

18-19 Οκτωβρίου 2018

READINGS OF THE VISUAL
Holocaust photography and education in the digital era

Κατά το χρονικό διάστημα 18-19 Οκτωβρίου, το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο WP6 του ευρωπαϊκού προγράμματος EHRI II (www.ehri-project.eu) οργάνωσε διεθνές εργαστήρι υπό τον τίτλο Readings of the Visual. Holocaust Photography and Education in the Digital Era” στο Ολλανδικό Ινστιτούτο της Αθήνας. Τις τελευταίες δεκαετίες, τα οπτικοακουστικά μέσα έχουν καταστεί σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης όπως και του ακαδημαϊκού διαλόγου. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της φωτογραφίας του Ολοκαυτώματος στην εκπαιδευτική διαδικασία λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Σε μια εποχή όπου διάφορες φωτογραφίες διοχετεύονται μέσα από διαφορετικά κανάλια (τηλεόραση, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.ά.), καλλιεργείται το ερώτημα πώς αξιοποιούμε τις φωτογραφίες κατά τρόπο ουσιαστικό και στοχαστικό; Τι μπορούμε να μάθουμε μέσα από τις νέες ψηφιακές πρακτικές; Το διεθνές εργαστήρι συνδύασε τις θεωρητικές συζητήσεις μαζί με την εκπαιδευτική εμπειρία και πρότεινε νέους τρόπους ώστε να αξιοποιηθούν στον έπακρο η φωτογραφία του Ολοκαυτώματος στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ομιλητές από διαφορετικές διαδρομές όπως ιστορικοί, αρχειονόμοι, επιμελητές μουσείων, φωτογράφοι και άλλοι σχετικοί ερευνητές παρουσίασαν το έργο τους.

Μερικές από τις θεματικές συνεδρίες ήταν:

  • Η φωτογραφία του Ολοκαυτώματος ως εκπαιδευτικό εργαλείο: Που εντάσσεται η φωτογραφία για το Ολοκαύτωμα;  Πώς εκπαιδεύουμε τους μαθητές ώστε να διαβάζουν τις φωτογραφίες; πώς αποφεύγεται η παγίδα του εντυπωσιασμού;
  • Ορολογία, μεθοδολογία και αρχές δεοντολογίας: Καθορισμός βασικών εννοιών. Τι εννοούμε με τον όρο φωτογραφία του Ολοκαυτώματος; Ποια είναι τα όρια; Φωτογραφία τρόμου: χρήσεις και καταχρήσεις.
  • Εικόνες και αρχεία: Πώς διαχειριζόμαστε τις μεγάλες συλλογές φωτογραφιών του Ολοκαυτώματος; Πώς μπορούμε να επισημάνουμε μικρότερες ενότητες φωτογραφιών όταν ανήκουν σε αρχεία που δεν σχετίζονται με το Ολοκαύτωμα; Ποιος είναι ο ρόλος ενός αρχείου στη διάδοση εικόνων (δικαιώματα, πνευματικά δικαιώματα κ.λ.π.);
  • Αποκωδικοποιώντας το νόημα της Σσοά και των συνεπειών της, μία φωτογραφία κάθε φορά: Ερευνητές που δουλεύουν με φωτογραφικά τεκμήρια κλήθηκαν να αποκαλύψουν μοναδικές ιστορίες που βρίσκονται μέσα σε κάθε φωτογραφία. Αμφισβητούμε τις φωτογραφίες ή προσπαθούμε να τις καταλάβουμε; Νέες μεθοδολογίες στην ανάλυση φωτογραφιών.
  • Ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες: Νέες εφαρμογές, νέοι τρόποι διάδοσης. Ποια είναι τα διδάγματα από τα νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης; Πώς επωφελούνται τα μουσεία από αυτές τις εφαρμογές, ειδικά όσον αφορά τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα;

Το εργαστήριο έκλεισε με τη διοργάνωση στρογγυλής τράπεζας με προσκεκλημένους διακεκριμένους μελετητές που συζήτησαν το θέμα «Φωτογραφία του τρόμου: χρήσεις και καταχρήσεις».

EHRI Seminar in Greece on Holocaust Photography