Το Μουσείο είναι ανοικτό

e-tickets

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021
|

    International Winter School

    Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τρίτο International Winter School στις εβραϊκές σπουδές με τίτλο “History and Memory in Judaism: The Greek Case”. Το Winter School αυτό συνδιοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, το King’s College London και το Open University of Israel και πραγματοποιήθηκε στον φιλόξενο χώρο του Ολλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών. Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος συνέβαλε στη διοργάνωσή του, μεταξύ άλλων και με τη συμμετοχή της δρ. Αλεξάνδρας Πατρικίου, ιστορικού του ΕΜΕ, η οποία πραγματοποίησε δίωρο σεμινάριο εστιάζοντας στις εμπειρίες παιδιών της Κατοχής και τις αναμνήσεις τους. Το Winter School τελικά παρακολούθησαν και Έλληνες μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι ξεναγήθηκαν στο ΕΜΕ από την Αναστασία Λουδάρου, την Αλεξάνδρα Πατρικίου και από τη διευθύντριά του, Ζανέτ Μπαττίνου, με την οποία είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τόσο για τη μουσειακή πολιτική του ΕΜΕ όσο και για εβραϊκή ζωή στην Αθήνα. Συνολικά συμμετείχαν 16 Έλληνες και ξένοι φοιτητές. Το πρόγραμμα περιελάμβανε διαλέξεις από Έλληνες και ξένους ακαδημαϊκούς, καθώς και ξεναγήσεις τόσο σε εβραϊκού ενδιαφέροντος μνημεία όσο και αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Χαλκίδα και Θεσσαλονίκη).