Εικόνες Ελλήνων Εβραίων

Μια ψηφιακή έκθεση φωτογραφίας από το Φωτογραφικό Αρχείο του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος

Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος παρουσιάζει την ψηφιακή έκθεση «Εικόνες Ελλήνων Εβραίων», με την οποία «ανοίγει» για το κοινό τις πύλες του Φωτογραφικού Αρχείου που διαθέτει, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό φωτογραφιών από όλο το φάσμα του εβραϊκού πολιτισμού στην Ελλάδα. Το φωτογραφικό υλικό του Μουσείου απαρτίζεται από πρωτότυπες Α/Μ φωτογραφίες και τα τυπωμένα αντίγραφα τους, από έγχρωμες φωτογραφίες και διαφάνειες, που χωρίζονται για εύκολη ταξινόμηση και πρόσβαση, σε εκατό περίπου  θεματικές κατηγορίες. Η θεματολογία των φωτογραφιών είναι πλούσια και καλύπτει όλο το εύρος της ζωής των Εβραίων στην Ελλάδα από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και σήμερα. Η ψηφιακή έκθεση του Ε.Μ.Ε. περιλαμβάνει επιλογή φωτογραφιών, με κοινό παρονομαστή την αισθητική αρτιότητα. Οι πολύτιμες ιστορικές πληροφορίες, που συνέλαβε ο φωτογραφικός φακός περνούν σε δεύτερο επίπεδο, καθώς υφέρπων στόχος της έκθεσης είναι η τέρψη των οφθαλμών και η μετάδοση του κλίματος και ύφους μιας εποχής. Η ψηφιακή έκθεση πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Judaica Europeana www.judaica-europeana.eu, στο οποίο το Ε.Μ.Ε. συμμετέχει ως βασικός εταίρος. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το έργο eContenplus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Δείτε την Ψηφιακή Παρουσίαση

Επιστροφή στις Ψηφιακές Εκθέσεις