Οικοδόμηση της μνήμης | Maison d’Izieu

Την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης όπου συμμετείχε η διευθύντρια του ΕΜΕ κ. Ζανέτ Μπαττίνου.

Η εκδήλωση ήταν μέρος  του Συνεδρίου “Από την Ισπανία στο Λεβάντε: Βίος και Πεπρωμένο”.

Μπορείτε να δείτε παρακάτω την ομίλια.