Γιορτές

«Γιορτές»

Στόχος
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η γνωριμία των παιδιών με τις βασικές γιορτές της εβραϊκής θρησκείας, καθώς και με την ευρεία απήχηση του θεσμού των γιορτών σε όλους τους λαούς και όλες τις εποχές. Επίσης, να εντοπίσουν κοινά στοιχεία με τις χριστιανικές γιορτές με βάση το ημερολόγιο, τα ήθη και τα έθιμα.

Τρόπος – Στάδια 

 1. Γνωριμία 
  Καλωσόρισμα στο Μουσείο. Αυτοκόλλητα με τα ονόματα των παιδιών. Παιχνίδια γνωριμίας ο καθένας λεει κάτι για τον εαυτό του.
 2. Δυνατότητες και περιορισμοί
  Τί νομίζετε ότι μπορούμε να κάνουμε σήμερα εδώ;
  Τί νομίζετε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε;
 3. Εισαγωγή στο χώρο
  Έχετε ξαναέρθει στο Εβραϊκό Μουσείο; Τί είδατε; Τί σας άρεσε; Τί δε σας άρεσε; Τί νομίζετε ότι θα δούμε σήμερα; Έχετε πάει σε άλλα Μουσεία; Σε ποια έχετε πάει; Τί σας άρεσε; Τί δε σας άρεσε;
 4. Εισαγωγή στη έννοια της συλλογής 
  Τί είναι συλλογή; Έχετε συλλογές; Τί είδους;
  Πού αλλού έχετε δει συλλογές;
 5. Εισαγωγή στα θέμα
  Καταιγισμός ιδεών σχετικά με το τί γνωρίζουν τα παιδιά για τις γιορτές.
 6. Δραστηριότητες
  Έρευνα 

  Έρευνα για το τί αντικείμενα υπάρχουν στις βιτρίνες και σε ποιες γιορτές χρησιμοποιούνται.
  Παρουσίαση έρευνας. Συζήτηση για το αν έχουν δει να χρησιμοποιούνται σε γιορτές που γνωρίζουν, ίδια η παρόμοια αντικείμενα.
  Καταιγισμός ιδεών για το Πέσσαχ και το Πάσχα.Εβραϊκό ημερολόγιο (αναφορά).Παιχνίδι
  Παιχνίδι με έθιμα για κάθε γιορτή.
  Δραματοποίηση (αναπαράσταση του τραπεζιού του Σαββάτου).

 7. Αξιολόγηση 
  Τί καινούριο είδατε και μάθατε στο Εβραϊκό Μουσείο;
  Με τί θα θέλατε να ασχοληθείτε και τί θα θέλατε να δούμε την επόμενη φορά που θα έρθετε στο Εβραϊκό Μουσείο;
  Αν ζούσατε σε σπίτι θρήσκων Εβραίων και ήταν Σάββατο, τι θα μπορούσατε και τι δεν θα μπορούσατε να κάνετε;