Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Φίλων του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος. H διευθύντρια του Μουσείου κ. Ζανέτ Μπαττίνου καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους φίλους και ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Γκυ Νατάν παρουσίασε τα πεπραγμένα της τριετίας 2017 – 2019 και τα μελλοντικά του σχέδια για το Σύλλογο Φίλων, ενώ συζητήθηκαν και θέματα που έχρηζαν απόφασης της Συνέλευσης. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι υποψήφιοι και έγινε η ψηφοφορία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Φ. απαρτίζεται από τους κάτωθι:

Πρόεδρος: Γκυ Νατάν
Αντιπρόεδρος: Ερρίκος Αμπραβανέλ
Γραμματέας: Μίκης Μοδιάνο
Ταμίας: Σέργιος Μορντώ
Μέλη:  Μάκης Μάτσας, Ερρίκος Αρώνες, Ζακίνος Κοέν

Το Δ.Σ. του Σ.Φ. όρισε ως εκπροσώπους του στο Δ.Σ. του Ε.Μ.Ε τους κ.κ. Μάκη Μάτσα, Γκυ Νατάν και Μίκη Μοδιάνο.