Το Μουσείο είναι κλειστό

e-tickets

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023
|

    Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης 2022

    Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης (16/10/2022) που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Οργανισμών Συντήρησης (European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations – ECCO), με στόχο τη γνωριμία του κοινού με τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης και την ανάδειξη της σημαντικής συνεισφοράς της στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τις δράσεις συντονίζουν από κοινού η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο Σύλλογος Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επίσημος εκπρόσωπος της ECCO στη χώρα μας, και το Ελληνικό Τμήμα του ICOM.

    Η δράση του ΕΜΕ:

    Open day προληπτικής συντήρησης. Μια παρουσίαση και ανοιχτή συζήτηση για τις πρακτικές φροντίδας και διαχείρισης συλλογών που ακολουθεί το Εβραϊκό Μουσείο. Με ραντεβού για μεμονωμένους ενήλικους επισκέπτες ή μικρές ομάδες 5-6 ατόμων την Πέμπτη 13/10/2022

    Η παρουσίαση είχε ικανοποιητική συμμετοχή. Επισκέφθηκαν το Μουσείο 5 άτομα σε 3 γκρουπ (3,1,1). Όλοι ενήλικες, ένας άντρας, 4 γυναίκες. Την παρουσίαση παρακολούθησε και μια μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου και έκανε έρευνα αξιολόγησης του προγράμματος για την πτυχιακή της εργασία. Οι επισκέπτες έκαναν ερωτήσεις για τις συνθήκες στις οποίες φυλάσσονται τα αντικείμενα και την πολιτική διαχείρισης φυσικών καταστροφών του Μουσείου ενώ επισημάναν πως πρέπει να βελτιωθούν τα συστήματα φωτισμού μέσα στις προθήκες της έκθεσης. Η κάθε παρουσίαση κράτησε περίπου μία ώρα με εποικοδομητική συζήτηση για την προληπτική συντήρηση ως κύρια πολιτική διαχείρισης των συλλογών του Μουσείου. Οι επισκέπτες έμειναν ευχαριστημένοι και αξιολόγησαν την παρουσίαση και τη συζήτηση ως πολύ καλή δράση.