Εβραίοι και Έλληνες, Έλληνες Εβραίοι: Εκδήλωση στο Ιωνικό Κέντρο