Άλλη μια ψηφιακή έκθεση του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος που πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Judaica Europeana www.judaica-europeana.eu, στο οποίο το Ε.Μ.Ε. συμμετέχει ως βασικός εταίρος. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το έργο eContenplus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η έρευνα για την περιοδική έκθεση του Ε.Μ.Ε. «Εβραϊκές Γειτονιές της Ελλάδας» διήρκεσε τέσσερα χρόνια. Μέσα από τις φωτογραφίες που παρουσιάζονται σε αυτή την έκθεση, το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος επιχειρεί να φέρει τον επισκέπτη στις γειτονιές της Ελλάδος όπου ζούσαν Εβραίοι. Τον καλεί να γίνει κοινωνός σε οικείες, διαχρονικές και πανανθρώπινες ιστορίες, δείχνοντας την εικόνα ενός τρόπου ζωής πλούσιου σε παραδόσεις και ανθρώπινες σχέσεις, ενός κόσμου που ο πόλεμος κατέστρεψε για πάντα.

Δείτε την Ψηφιακή Παρουσίαση

Επιστροφή στις Ψηφιακές Εκθέσεις