Ετήσια συνάντηση του AEJM στη Βουδαπέστη

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης AEJM (Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Εβραϊκών Μουσείων) με κεντρικό τίτλο The Politicisation of Museums. European Jewish Museums: Consequences and Responses, η διευθύντρια του Ε.Μ.Ε. παρουσίασε την νέα επιστημονική έκδοση του μουσείου υπό τον τίτλο Corpus Inscriptionum Judaicarum Graeciae (CIJG) – Σύνταγμα Ιουδαϊκών και Εβραϊκών Επιγραφών από την Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα (τέλη 4ου π.κ.ε./π.Χ. – 15ος αιώνας). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη από 18 – 20 Νοεμβρίου 2018 και συμμετείχε και η επιμελήτρια του Ε.Μ.Ε., που υπηρετεί στο Δ.Σ. του ευρωπαϊκού συνδέσμου.