Έθιμα

«Έθιμα» 

Στόχος 
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η γνωριμία των παιδιών με παλιά έθιμα των εβραϊκών γιορτών που δε θυμόμαστε πια. Επιτυγχάνεται μέσω εξοικείωσης με σχετικά αντικείμενα που βρίσκονται στις προθήκες του Μουσείου, μέσα από παιχνίδια, θεατρικά δρώμενα και χειροτεχνία, τα οποία αναπτύσσουν τη συνεργασία και την ομαδικότητα.

Τρόπος – Στάδια

 1. Γνωριμία (15 λεπτά).
  Καλωσόρισμα στο Μουσείο. Αυτοκόλλητα με τα ονόματα των παιδιών. Παιχνίδια γνωριμίας: ο καθένας λέει κάτι για τον εαυτό του.Δυνατότητες και περιορισμοί.
  Τι νομίζετε ότι μπορούμε να κάνουμε σήμερα εδώ;
  Τι νομίζετε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε;

  Εισαγωγή στο χώρο.
  Έχετε ξαναέρθει στο Εβραϊκό Μουσείο; Τί είδατε; Τί σας άρεσε; Τί δε σας άρεσε; Τί νομίζετε ότι θα δούμε σήμερα; Έχετε πάει σε άλλα Μουσεία; Σε ποια έχετε πάει; Τί σας άρεσε; Τί δε σας άρεσε;

 2. Εισαγωγή στο θέμα (5 λεπτά)
  Εισαγωγή, με καταιγισμό ιδεών, στο θέμα «έθιμα» (Τί είναι τα έθιμα, ποια έθιμα σας έρχονται στο μυαλό).Έρευνα (10 λεπτά)
  Έρευνα στο χώρο της έκθεσης.
  Τί είδατε που δε γνωρίζετε; Σε ποια γιορτή νομίζετε ότι χρησιμοποιείται; Πώς μπορούμε να το ανακαλύψουμε;

 3. Δραστηριότητες
  Θεατρικό παιχνίδι
   (30 λεπτά).
  Δραματοποίηση: αναπαράσταση εθίμων διαφορετικών κοινοτήτων που δε θυμόμαστε πια. (Θεσσαλονίκη: Νόβιες για το Πουρίμ, Ρόδος: τίναγμα τραπεζομάντιλου για το Ρός Ασσανά , Γιάννενα: Ήρταμαν, ξεκίνημα του Πουρίμ, στόλισμα καντηλιού για το Κιπούρ).
  Άκουσμα τραγουδιών που συνδέονται με τις γιορτές και τα έθιμα.Παιχνίδι Κοινοτήτων (30 λεπτά)
  Χωριζόμαστε σε τρεις ομάδες:
  α. Χώρος βιβλιοθήκης.
  β. Χώρος τέχνης.
  γ. Κύκλος της ζωής.
  Κάθε ομάδα αντιπροσωπεύει μια κοινότητα: Γιάννενα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο.
  Η κάθε ομάδα παίρνει ένα κουτί με υλικό από μια Εβραϊκή κοινότητα και το έθιμο που μάθαμε για αυτή. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να φτιάξει μια ιστορία που θα την παρουσιάσει στις υπόλοιπες ομάδες.

  Χειροτεχνία (20 λεπτά)
  Διακόσμηση ξύλινης Μεζουζά.

 4. Αξιολόγηση
  Πώς σας φάνηκε το πρόγραμμα που κάναμε σήμερα;
  Με τι θα θέλατε να ασχοληθούμε την επόμενη φορά που θα έρθετε στο Μουσείο; Τι καινούριο είδατε και μάθατε σήμερα στο Εβραϊκό Μουσείο;