Εργασίες του IHRA στο Λουξεμβούργο

Από τις 2-5 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η διάσκεψη του IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) στην πόλη του Λουξεμβούργου, στο πλαίσιο της προεδρίας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος. Η διευθύντρια του ΕΜΕ, μέλος της ελληνικής αποστολής και συγκεκριμένα της Ομάδας Εργασίας Μουσείων και Μνημείων, συμμετείχε στις εργασίες της διάσκεψης.