Επίσκεψη μαθητών Ισραηλιτικού Σχολείου Αθηνών

Την Τρίτη 2 Μαρτίου 2016, επισκέφτηκαν το Ε.Μ.Ε. οι μαθητές της 5ης και της 6ης τάξης του Ισραηλιτικού Σχολείου Αθηνών και συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Κρυμμένα παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής».