Επίσκεψη και ξενάγηση στο Ε.Μ.Ε. σε ομάδα προσκόπων

Στις 25 Οκτωβρίου 2015, επισκέφτηκε και ξεναγήθηκε στο Ε.Μ.Ε. από τον ραβίνο Γκάμπριελ Νεγρίν ομάδα προσκόπων  από όλη τη  Ελλάδα.