Επίσκεψη και ξενάγηση στο Ε.Μ.Ε. μαθητών του Γυμνασίου Ακράτας

Στις 22 Δεκεμβρίου 2014, επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν στο ΕΜΕ, οι μαθητές του Γυμνασίου Ακράτας.