Επίσκεψη και ξενάγηση στο Ε.Μ.Ε. μαθητές του Εβραϊκού Σχολείου της Κωνσταντινούπολης

Στις 17 Ιανουαρίου 2015, επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν στο Ε.Μ.Ε. μαθητές του Εβραϊκού Σχολείου της Κωνσταντινούπολης.