Επίσκεψη και ξενάγηση στο Ε.Μ.Ε φοιτητών από το University of Arkansas

Στις 21 Μαΐου 2015, επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν στο ΕΜΕ, στα πλαίσια εκπαιδευτικής εκδρομής στην Ελλάδα, 15 φοιτητές από το University of Arkansas με τη συνοδεία των καθηγητών τους Daniel Levine και George Paulson.