Στις 21 Μαΐου 2015, επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν στο ΕΜΕ, στα πλαίσια εκπαιδευτικής εκδρομής στην Ελλάδα, 15 φοιτητές από το University of Arkansas με τη συνοδεία των καθηγητών τους Daniel Levine και George Paulson.