Επίσκεψη και ξενάγηση στο Ε.Μ.Ε. 18 φοιτητών από το Μεταπτυχιακό τμήμα του Προγράμματος Μουσειακών Σπουδών

Την Τρίτη  9 Ιουνίου 2015, επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν στο Ε.Μ.Ε. 18 φοιτητές από το Μεταπτυχιακό τμήμα του Προγράμματος Μουσειακών Σπουδών, με την συνοδεία της καθηγήτριας τους κ. Μαχά.