Επίσκεψη φοιτητών του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, επισκέφτηκαν το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, στο πλαίσιο του μαθήματος «Παγκόσμιες Διασπορές» με διδάσκουσα καθηγήτρια την κ. Βασιλική Λαλαγιάννη. Η μουσειοπαιδαγωγός του ΕΜΕ κ. Οριέττα Τρέβεζα τους ξενάγησε τόσο στην μόνιμη όσο και στην περιοδική έκθεση του Μουσείου, ενώ συζήτησε μαζί τους θέματα που τους ενδιέφεραν όπως οι διαδρομές Διασποράς του ελληνικού εβραϊσμού, οι βιωματικές εμπειρίες του Ολοκαυτώματος (γράμματα, φωτογραφίες και ημερολόγια), η συμμετοχή των Ελλήνων Εβραίων στην Εθνική Αντίσταση και οι «Δίκαιοι των Εθνών». Με το πέρας της ξενάγησης, η κ. Τρέβεζα πρόσφερε, εκ μέρους του Μουσείου, οπτικοακουστικό υλικό στο ΠΕΔΙΣ, πάνω σε θέματα της εβραϊκής Διασποράς, του Ολοκαυτώματος  και της Εθνικής Αντίστασης κατά των Γερμανών.