Το Μουσείο είναι κλειστό

e-tickets

e-payments

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023
|

  Ενδιαφέροντες Διαδικτυακοί Τόποι

  Ελληνικά Μουσεία

  Μουσεία του Εξωτερικού

  Οργανώσεις για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος

  Διεθνείς Οργανισμοί στους οποίους συμμετέχει το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος

  • Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Εβραϊκών Μουσείων (Association of European Jewish Museums – AEJM),
   http://www.aejm.org/

  • Ομάδα Δράσης για τη Διεθνή Συνεργασία για τη Διδασκαλία, Μνήμη και Έρευνα (Task force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research)
   http://www.holocausttaskforce.org/

  • Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (International Council of Museums – ICOM)
   http://icom.museum/

  • Φόρουμ Ευρωπαϊκών Μουσείων (European Museum Forum)
   https://europeanforum.museum

  • Κέντρο Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων (European Foundation Centre – EFC)
   http://www.efc.be/

  Εβραϊκές Οργανώσεις και Σύλλογοι στην Ελλάδα

  Πληροφορίες για θέματα Εβραϊκού Ενδιαφέροντος

  Πληροφορίες για το Ισραήλ