Ελληνικά Μουσεία

Μουσεία του Εξωτερικού

Οργανώσεις για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος

Διεθνείς Οργανισμοί στους οποίους συμμετέχει το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος

 • Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Εβραϊκών Μουσείων (Association of European Jewish Museums – AEJM),
  http://www.aejm.org/

 • Ομάδα Δράσης για τη Διεθνή Συνεργασία για τη Διδασκαλία, Μνήμη και Έρευνα (Task force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research)
  http://www.holocausttaskforce.org/

 • Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (International Council of Museums – ICOM)
  http://icom.museum/

 • Φόρουμ Ευρωπαϊκών Μουσείων (European Museum Forum)
  https://europeanforum.museum

 • Κέντρο Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων (European Foundation Centre – EFC)
  http://www.efc.be/

Εβραϊκές Οργανώσεις και Σύλλογοι στην Ελλάδα

Πληροφορίες για θέματα Εβραϊκού Ενδιαφέροντος

Πληροφορίες για το Ισραήλ