Βιβλιοθήκη και Ερευνητικό Κέντρο ΕΜΕ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας του Covid-19, οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και αρχειακής έρευνας επισκεπτών και κοινού αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας. Οι ερευνητές και ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετηθούν εξ αποστάσεως, υποβάλλοντας τα ερωτήματά τους στο ΕΜΕ ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected].

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση
Από τη γραμματεία του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος