Περιοδικές – ψηφιακές εκθέσεις 

  • «Το Μνημείο – 16 καλλιτέχνες προτείνουν»: Περιοδική έκθεσηΣτόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος αυτού είναι η γνωριμία των παιδιών με τις διαδικασίες δημιουργίας ενός μνημείου, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς. Διερευνούμε τι σημαίνει για τους Εβραίους η ύπαρξη του και τι  συμβολίζει η απεικόνιση του.
  • «Εικόνες Ελλήνων Εβραίων»: Ψηφιακή φωτογραφική έκθεση στην ιστοσελίδα του Ε.Μ.Ε. www.jewishmuseum.gr. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικές προτάσεις για χρήση της έκθεσης αυτής και ανάλογα προσαρμόζεται για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
  •  «Εβραϊκές Γειτονιές της Ελλάδας»: Ψηφιακή φωτογραφική έκθεση στην ιστοσελίδα του Ε.Μ.Ε. www.jewishmuseum.gr. Περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό από 12  κοινότητες  στην Ελλάδα. Παρουσιάζει τη ζωή στις γειτονιές όπου ζούσαν Eβραίοι πριν από τον πόλεμο.