Αίγινας

Έχουμε στοιχεία για την ύπαρξη δύο συναγωγών στο νησί. Η πρώτη ανακαλύφθηκε το 1829, ενώ από τη δεύτερη διασώζεται τμήμα του μωσαϊκού του πατώματος με την επιγραφή στα ελληνικά «Εγώ, ο Αρχισυνάγωγος Θεόδωρος, έκτισα αυτή τη συναγωγή από τα θεμέλια….». Το μωσαϊκό αυτό δάπεδο βρίσκεται στο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Αίγινας.