Δωρεάν εκπαιδευτικό οικογενειακό πρόγραμμα «Ρωμανιώτικη και Σεφαραδίτικη παράδοση»

Στις Σεπτεμβρίου 2015 εορτάστηκε η  16η Ευρωπαϊκή Ημέρα της Εβραϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με θέμα «Γέφυρες».  Το Ε.Μ.Ε.  συμμετείχε προσφέροντας δωρεάν εκπαιδευτικό οικογενειακό πρόγραμμα στο χώρο του με θέμα: «Ρωμανιώτικη και Σεφαραδίτικη παράδοση».