ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2/5/2023 – «Ιστορίες για το Παρόν και το Μέλλον. Ψηφιακές αφηγήσεις από τα αρχεία και τις συλλογές του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2/5/2023

ΠΡΑΞΗ: «Ιστορίες για το Παρόν και το Μέλλον. Ψηφιακές αφηγήσεις από τα αρχεία και τις συλλογές του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος»

MIS 5093131

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2023

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

CPV: 72000000, 79999100, 79131000, 30200000

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
540.737,10 € (χωρίς ΦΠΑ) 129.776,90 € (ΦΠΑ 24%) 670.514,00 € (σύνολο με ΦΠΑ 24%)

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ