Διεθνές Πρόγραμμα Εξεύρεσης Πόρων

Στα πλαίσια της προσπάθειας για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοδυναμίας του Εβραϊκού Μουσείου, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέταξε ένα διεθνές πρόγραμμα εξεύρεσης πόρων. Η απόδοση του κεφαλαίου που θα συγκεντρωθεί από την προσπάθεια αυτή, θα καλύπτει το 80% των ετησίων εξόδων του Μουσείου. Όσοι ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του Δ.Σ., πρέπει να γνωρίζουν ότι η γενναιοδωρία όλων των δωρητών προς το Εβραϊκό Mουσείο της Ελλάδος ύψους 2.000,00 ευρώ και άνω, αναγνωρίζεται με ποικίλους τρόπους μέσα στους χώρους του Μουσείου.

Κατάλογος των δυνατοτήτων που προσφέρονται για δωρεές με σκοπό την αναγραφή του ονόματος αγαπημένου προσώπου σε χώρο ή προθήκη του Μουσείου, διατίθεται για τη λεπτομερή ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Αφιερωματικές πινακίδες αναρτώνται στο σημείο επιλογής του δωρητή, ανάλογα με το ύψος της δωρεάς του και την πρόβλεψη του σχεδίου εξεύρεσης πόρων.

Ανάλογα με το σύνολο της προσφοράς του, κάθε δωρητής εμπίπτει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • 100 χιλ. ευρώ (+) Μεγάλος Ευεργέτης
  • 50 χιλ. ευρώ (+) Ευεργέτης 
  • 20 χιλ. ευρώ (+) Μεγάλος Δωρητής
  • 10 χιλ. ευρώ (+) Δωρητής 
  • 6 χιλ. ευρώ (+) Μεγάλος Χορηγός
  • 2 χιλ. ευρώ (+) Χορηγός

2015
2014
2013