25ο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2019

Το εικοστό πέμπτο σεμινάριο του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος για εκπαιδευτικούς, με τον τίτλο «Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα», θα διεξαχθεί στην Αθήνα την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου & την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019, στο Ιωνικό Κέντρο, Λυσίου 11, Πλάκα. Tο σεμινάριο απευθύνεται σε δασκάλους και καθηγητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Προκειμένου να δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής, απαιτείται η παρακολούθηση ολόκληρου του σεμιναρίου. Απαιτείται, επίσης, η γνώση της αγγλικής γλώσσας για τις αντίστοιχες διαλέξεις και εργαστήρια.

Δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου και την αιγίδα.

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 (περιορισμένος αριθμός θέσεων).

Προσοχή: Οι θέσεις έχουν καλυφθεί.