23ο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς
Αθήνα, 15 & 16 Μαρτίου 2018

Το εικοστό τρίτο σεμινάριο του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος για εκπαιδευτικούς, υπό τον τίτλο «Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα»,  θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Πέμπτη 15 & την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, στο Ιωνικό Κέντρο, Λυσίου 11, Πλάκα,. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος ([email protected]) για δηλώσεις συμμετοχής και όλες τις σχετικές πληροφορίες, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 (περιορισμένος αριθμός θέσεων).

Tο σεμινάριο απευθύνεται σε δασκάλους και καθηγητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  Προκειμένου να δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής, απαιτείται η παρακολούθηση ολόκληρου του σεμιναρίου. Απαιτείται, επίσης, η γνώση της αγγλικής γλώσσας για τις αντίστοιχες διαλέξεις και εργαστήρια.

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής δεν καλύπτονται.

Δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου και παρακαλούμε συμπληρώστε την

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ