Διαμορφώνοντας τον Ψηφιακό Δημόσιο Χώρο για τον Πολιτισμό

Ένα σεμινάριο γνωριμίας των φορέων περιεχομένου με το SearchCulture.gr

Την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο για το SearchCulture.gr, το οποίο απευθυνόταν σε φορείς που διαθέτουν ψηφιακές πολιτιστικές συλλογές που είτε επιθυμούν να τις εντάξουν ή τις έχουν ήδη εντάξει στον διαδικτυακό κόμβο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν η υποδομή συσσώρευσης, οι προϋποθέσεις και τα οφέλη συμμετοχής στον εθνικό συσσωρευτή πολιτιστικού περιεχομένου. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν μετά από σχετικό μνημόνιο συνεργασίας, συγκαταλέγεται και το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδoς, με περισσότερα από 10.000 ψηφιακά τεκμήρια τα οποία καλύπτουν διαφορετικές πτυχές και χρονικές περιόδους της ιστορικής, κοινωνικής, κοινοτικής και θρησκευτικής, ιδιωτικής και δημόσιας ζωής των Εβραίων της Ελλάδας, αναδεικνύοντας την ελληνο-εβραϊκή κληρονομιά. Περισσσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους φορείς που συμμετέχουν στον διαδικτυακό τόπο του ΕΚΤ http://www.ekt.gr/el/events/info και στο ενημερωτικό δελτίο εδώ.