Διαφημιστικό επιστολικό δελτάριο

Πρόσφατα, το ΕΜΕ, απέκτησε μέσω δωρεάς, μια σπάνια και μοναδική αρχειακή συλλογή από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης, η οποία εμπλουτίζει τις γνώσεις μας για την επαγγελματική δραστηριότητα της τοπικής Εβραϊκής Κοινότητας, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στον τοπικό Τύπο και σε διάφορα νομικά έγγραφα. Ανάμεσα στο πρωτότυπο αρχειακό υλικό, περιλαμβάνεται και αυτό το διαφημιστικό επιστολικό δελτάριο της περίφημης σχολής δακτυλογράφων “Σαούλ Μόλχο” στη Θεσσαλονίκη. Στη φωτογραφία διακρίνεται ομάδα νεαρών κοριτσιών κατά τη διάρκεια μαθήματος δακτυλογράφησης τη δεκαετία του 1920.

 

© Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος