Δεύτερη ετήσια συνάντηση IHRA

Συμμετοχή της διευθύντριας του ΕΜΕ στην Ομάδα Εργασίας Μουσείων και Μνημείων κατά τη δεύτερη ετήσια συνάντηση IHRA στη Φερράρα, Ιταλία, που πραγματοποιήθηκε από την Κυριακή 25 έως την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018.

Η πρώτη ετήσια συνάντηση, είχε πραγματοποιηθεί στη Ρώμη, Ιταλία από την Κυριακή 27 έως Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, και η διευθύντρια του ΕΜΕ είχε συμμετάσχει στην Ομάδα Εργασίας Μουσείων και Μνημείων.