Δεν είναι όλα εφήμερα – μια πρωτότυπη γιορτή πολιτισμού

Την Κυριακή 7 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Θέατρο, «Κτίριο Τσίλλερ» εκδήλωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο: «Δεν είναι όλα εφήμερα». Το ΕΜΕ προσκλήθηκε από το Υπουργείο για να συμμετέχει, ανάμεσα σε 15 Μουσεία και Διευθύνσεις του Υπουργείου σε αυτή την πρωτότυπη γιορτή πολιτισμού, όπου παρουσιάστηκαν σημαντικά προγράμματα και εκθέσεις που εκπόνησαν οι φορείς το έτος 2018.

Το ΕΜΕ παρουσίασε ένα μακροχρόνιο έργο που ξεκίνησε το έτος 2000 όταν διαμορφώθηκε η ιδέα να εντοπιστεί, να συγκεντρωθεί και να καταγραφεί το πρώιμο παρελθόν των εβραϊκών εγκαταστάσεων στον ελλαδικό χώρο, μέσα από το επιγραφικό υλικό που υπήρχε στις αποθήκες των μουσείων και των εφορειών αρχαιοτήτων της χώρας μας. Με την ουσιαστική συνεργασία και υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και των υπηρεσιών του, προχώρησε συλλέγοντας και αποκρυπτογραφώντας υλικό περιφερειακό και άγνωστο, και τεκμηριώνοντας τις απαρχές της εβραϊκής εγκατάστασης στον ελλαδικό χώρο.

Πέρυσι, το ερευνητικό πρόγραμμα του Ε.Μ.Ε., υπό τον τίτλο Corpus Inscriptionum Judaicarum Graeciae, ολοκλήρωσε τον εντοπισμό, την καταγραφή και την φωτογραφική αποτύπωση επιγραφικών τεκμηρίων από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, από τον ύστερο 4ο αι. π.κ.ε./π.Χ. έως τον 15ο αι. κ.ε./μ.Χ., τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον εκδοθέντα τόμο και τοποθετούν την τεκμηριωμένη απαρχή της παρουσίας Εβραίων στην χώρα κατά 75 περίπου έτη νωρίτερα από ότι γνωρίζαμε. Η γλώσσα των επιγραφών από τα τέλη του 4ου π.Χ. έως τον 5 μ.Χ. αι., είναι η ελληνική, ακολουθούν μερικές δίγλωσσες, ενώ από τον 7ο-8ο αι, η γλώσσα είναι η εβραϊκή.

Όπως ανέφερε η διευθύντρια του ΕΜΕ κλείνοντας της ομιλία της, «… Επιδίωξή μας είναι την λεπτομερή παράθεση του επιγραφικού υλικού να ακολουθήσει στο άμεσο μέλλον, ευρύτερη, συγκριτική μελέτη και σύνθεση των δεδομένων, με την έκδοση του έντυπου πονήματος και σε ψηφιακή μορφή, εξασφαλίζοντας την ευελιξία των άυλων πολιτιστικών αγαθών, ενώ σχεδιάζουμε μια έκθεση επιλεγμένων επιγραφικών τεκμηρίων από όλη την  Ελλάδα, που θα υλοποιηθεί με τη συνέργεια και άλλων μουσείων και φορέων».

Δείτε εδώ την παρουσίαση του ΕΜΕ.