«Δεκαπενθήμερο Μνήμης» 2015

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου – Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015: «Δεκαπενθήμερο Μνήμης». Για πέμπτη συνεχή χρονιάστο πλαίσιο της Εθνικής Ημέρας Μνήμης για το Ολοκαύτωμα το ΕΜΕ προσκάλεσε όλους τους ενδιαφερόμενους να το επισκεφτούν και να συμμετέχουν σε ποικίλα σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα δραστηριότητες και εκδηλώσεις για σχολεία και οικογένειες, που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του.