Το Μουσείο είναι κλειστό

e-tickets

e-payments

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023
|

    ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΛΕΩΝ

    Τα ονόματα πολλών πόλεων και χωρών που εμφανίζονται, απεικονίζουν την Ευρώπη και την Εγγύς Ανατολή στις παραμονές του Α΄.Π.Π. Ένας κόσμος εξαιρετικά ταιριαστός σε ένα καλλιεργημένο, κοσμοπολίτη έμπορο όπως ο Ισαάκ Μπέζας, που θα άλλαζε όμως βίαια και αμετάκλητα μετά το 1918. Ήταν η εποχή που υφίσταντο ακόμα η Αυστροουγγρική Δυϊκή Μοναρχία, η Ρωσσική, η Γερμανική  και η  Οθωμανική Αυτοκρατορία και μέρος μόνο του σύγχρονου Ελληνικού κράτους.

    Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το όνομα της Θεσσαλονίκης: Από Salonique – Turquie και Salonich ή Saloniki ή Salonika – Europ. Türkei, αλλά και Salonicco – Turchia Europea από το 1914 και μετά, κατόπιν μιας σύντομης περιόδου συγχύσεως, σε Salonique – Grèce.

    Επιστροφή