Το Μουσείο είναι κλειστό

e-tickets

e-payments

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023
|

    Χειρόγραφο Σσιβίτι

    Τα Σσιβίτι είναι μία κατηγορία εβραϊκών χειρογράφων, θρησκευτικού και αποτροπαϊκού χαρακτήρα. Αυτό το μικρό σε μέγεθος, χειρόγραφο Σσιβίτι δημιουργήθηκε από τον Αρχιραββίνο της Αθήνας Ιωσήφ ντε Τσάβες γύρω στο 1910, για να τοποθετηθεί ανάμεσα στις σελίδες προσευχολογίου. Τέτοια έγγραφα φέρουν το Τετραγράμματον, τα τέσσερα δηλαδή γράμματα του άρρητου Ονόματος του Θεού και τις πρώτες λέξεις του στίχου «προωρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διαπαντός…» (Ψαλμ. 16:8), ως προτροπή στοχασμού για την παρουσία του Θεού. Φέρει, επίσης, το κείμενο του Ψαλμού 67 με τη μορφή της επτάφωτης λυχνίας (Μενορά), καθώς και έτερα ακρωνύμια βιβλικών εδαφίων, επικαλούμενων τη θεϊκή ευλογία.

    © Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος

    Επιστροφή