Το Μουσείο είναι κλειστό

e-tickets

e-payments

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023
|

    Χαρακτικά

    Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ξυλογραφίες που φιλοτέχνησε ο Ν.Σ. Αν και τα όρια μεταξύ αυτής και των άλλων ενοτήτων δεν είναι πάντοτε ευδιάκριτα, τα έργα που ακολουθούν τυπώθηκαν μεμονωμένα, σε αντίθεση με απλά σχέδια ή δημοσιευμένα χαρακτικά που παρουσιάζονται στις άλλες ενότητες.

    Επιστροφή