ΧΑΝΟΥΚΑ – Η γιορτή των φώτων

Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, με αφορμή τη γιορτή του Χανουκά, που εορτάζεται φέτος στις 28 Νοεμβρίου – 6 Δεκεμβρίου 2021, προτείνει την ψηφιακή εκπαιδευτική δραστηριότητα:

ΧΑΝΟΥΚΑ
 Η γιορτή των φώτων

κατάλληλη για παιδιά στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και στην Α’ Γυμνασίου.

Περιλαμβάνει σύντομα επεξηγηματικά κείμενα για τη γιορτή και τα έθιμά της και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί και μεμονωμένα από γονείς με παιδιά, αλλά και στο πλαίσιο σχολικής δραστηριότητας για γνωριμία με τις εβραϊκές γιορτές.

Στόχος: Βασικός στόχος της ψηφιακής δράσης είναι να αξιοποιηθεί εξ αποστάσεως τόσο μέσα στην σχολική τάξη, όσο και από το σπίτι, το ψηφιακό αποθετήριο του Μουσείου, εμπλουτίζοντας τα εργαλεία μάθησης.

Δείτε την εκπαιδευτική δράση