Το Μουσείο είναι ανοικτό

e-tickets

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021
|

    Στο Yad Vashem

    Σεμινάριο στο Yad Vashem – 2006

    Στο ίδρυμα Yad Vashem της Ιερουσαλήμ πραγματοποιήθηκε  επταήμερο σεμινάριο με θέμα τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στα Ελληνικά σχολεία.  Το σεμινάριο οργανώθηκε με τη βοήθεια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Συμμετείχαν 18 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα, τους οποίους συνόδευσαν η Διευθύντρια κ. Ζανέτ Μπαττίνου και η Μουσειοπαιδαγωγός του Ε.Μ.Ε...