Το Μουσείο είναι κλειστό

e-tickets

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022
|

  Στην Αθήνα

  Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς – 2019

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΚΟΣΤΟΠΕΜΠΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ «ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019   ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (ΕΜΕ) έχει ήδη διοργανώσει και πραγματοποιήσει, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, είκοσι τέσσερα (24) σεμινάρια για δασκάλους και καθηγητές της πρωτοβάθμιας και...

  Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς – 2018 – Νέες προσεγγίσεις & εργαλεία για την εκπαίδευση για το Ολοκαύτωμα: Τρεις Φορείς Παρουσιάζουν

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ «ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ: ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ» ΑΘΗΝΑ, 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (ΕΜΕ) έχει ήδη διοργανώσει και πραγματοποιήσει, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, είκοσι τέσσερα (24) σεμινάρια για δασκάλους και καθηγητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας...

  Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς – 2018

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤO ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ «ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ, 15-16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος έχει ήδη οργανώσει και πραγματοποιήσει, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, είκοσι δύο (22) σεμινάρια για δάσκαλους και καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με θέμα...

  Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς – 2017

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤO ΕΙΚΟΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ «ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ, 9-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος έχει ήδη οργανώσει και πραγματοποιήσει, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δεκαεννέα (19) σεμινάρια για δάσκαλους και καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με θέμα «Διδάσκοντας για...

  Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς – 2016

  ΑΝΑΦΟΡΑ  16O ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ «ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ, 18-19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από το 2004 έως το 2016, το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (ΕΜΕ) έχει διοργανώσει και πραγματοποιήσει δεκαπέντε σεμινάρια για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα. Από αυτά, δέκα πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα...

  Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς – 2015

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ   ΓΙΑ ΤO ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ «ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ   ΑΘΗΝΑ, 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος έχει ήδη οργανώσει και υλοποιήσει δεκατρία (13) σεμινάρια για δασκάλους και καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και μουσειοπαιδαγωγούς, με θέμα «Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα», εννιά...

  Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς – 2014

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤO ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ «ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΘΗΝΑ, 19-21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος έχει ήδη οργανώσει και υλοποιήσει δέκα σεμινάρια για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και μουσειοπαιδαγωγούς, με θέμα «Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα», επτά εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν...

  Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς – 2013

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤO ΔΕΚΑΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ «ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  (ΑΘΗΝΑ, 21-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος έχει ήδη οργανώσει και υλοποιήσει εννέα σεμινάρια για δασκάλους και καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και μουσειοπαιδαγωγούς, με θέμα «Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα», έξι...

  Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς – 2011

  ΣΥΝΤΟΜΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ  «ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος έχει ήδη οργανώσει και υλοποιήσει έξι σεμινάρια για δασκάλους και καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και μουσειοπαιδαγωγούς, με θέμα «Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα», πέντε εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν...

  Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς – 2010

  ΣΥΝΤΟΜΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ  «ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος έχει ήδη οργανώσει και υλοποιήσει πέντε σεμινάρια για δασκάλους και καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και μουσειοπαιδαγωγούς, με θέμα «Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα», τέσσερα εκ των οποίων...