Σάββατο, 15 Αυγούστου, 2020
Το Μουσείο είναι κλειστό
40 χρόνια ενεργής παρουσίας